top of page
onderwijs
leveonsonderwijs

Cursusvoorwaarden 'Leve ons Onderwijs!'

        Bij deelname aan een van de scholingen of cursussen gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

 

 • ​Voor de betaling van de cursusprijs ontvangt u een factuur. Deze dient u/de school uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus te voldoen in verband met inkopen en reserveringen.

 • Het verschuldigde bedrag kan gestort worden op de aangegeven ASN-rekening onder vermelding van de desbetreffende cursus en datum waarop deze plaats vindt.

 • Het verschuldigde cursusbedrag staat vermeld bij de informatie over de cursus; drukfouten voorbehouden.

 • Voor de cursus geldt dat kosteloos annuleren mogelijk is tot 10 dagen voor aanvang van de cursus. Na die datum bent u een annulerings bedrag van € 25,00 verschuldigd voor gemaakte kosten.

 • Toelating tot de cursus vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren.

 • Bij meer dan het aangegeven aantal aanmeldingen maken we een lijst van cursisten, op volgorde van aanmelding, die alsnog mee kunnen doen als er iemand uitvalt.

 • Bij te veel aanmeldingen wordt een wachtlijst aangelegd op basis van moment van aanmelden. Kandidaten op de wachtlijst die niet alsnog geplaatst kunnen worden hebben voorrang bij toelating tot de eerstvolgende cursus.

 • Uiterlijk 8 dagen voor de geplande aanvang ontvangt u bericht over het wel of niet doorgaan van de cursus.

 • Indien u onverhoopt af moet zeggen dan vraag ik u dat maximaal 4 dagen van tevoren aan te geven; dit in verband met tijdige afzegging naar andere cursisten, bij te weinig deelnemers.

 • Wanneer u op tijd annuleert dan wordt het geld zo snel mogelijk teruggestort.

 • Onderstaande cursussen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

 • Wanneer de cursus door onvoldoende inschrijvingen geen doorgang vindt, wordt het reeds betaalde cursusbedrag terugbetaald binnen 7 werkdagen.

 • Wanneer de gehele cursus door ziekte van de docent geen doorgang vindt, wordt het reeds betaalde cursusgeld terugbetaald binnen 7 werkdagen.

 • Het aan de cursist ter beschikking gestelde lesmateriaal mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus zijn gesteld (Artikel 11 auteursrechten).

 • Na de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname (certificaat).

 • Indien u ’s avonds gebruik wilt maken van de mogelijkheid te blijven eten geeft u dat op uw inschrijfformulier aan.

 • Alle activiteiten vinden plaats op de Cum Laude hoeve.

 • Behoudens bij door de wet geregelde aansprakelijkheid is “Leve ons onderwijs” niet aansprakelijk voor eventueel door de cursist opgelopen lichamelijke of materiële schade

 • Onze accommodatie en alle ruimten daarbuiten zijn rookvrij.

bottom of page