top of page
onderwijs

Leve ons Onderwijs!

LEREN IS EVOLUEREN

leveonsonderwijs

Onder de naam "Leve ons onderwijs" geef ik, Edith van der Horst, workshops en scholingsdagen

op de CumLaude hoeve die speciaal zijn opgezet voor docenten in het onderwijs met het doel

iets betekenen voor collega’s die hulp kunnen gebruiken om stevig voor de klas te kunnen

(blijven) staan. 

 

Door mijn kennis van het onderwijs en ervaring als docent te combineren met deskundigheid op

het gebied van professionele ruimte, rechtspositie, taakbeleid, werkdruk en uitval heb ik een aantal (bij)scholingen opgezet die een ontbrekende schakel vormen in het onderwijs.

EdithvdHorst-cursusleider
EdithvdHorst

Edith van der Horst

Na de pedagogische academie en de lerarenopleiding d’ Witte Lelie, beide in Amsterdam, ben ik in 1988 begonnen met lesgeven. Naast mijn ruim dertig jaar voor de klas heb ik allerlei opleidingen en cursussen gevolgd op het gebied van onderwijs, het docentschap en alles daar omheen waaronder gedrags-, en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren, de pathologie van jongeren en het coachen en begeleiden van collega’s en leidinggevenden. 

Dit laatste is een steeds belangrijker rol gaan spelen op breder niveau. Zo ben ik onder meer jarenlang vakbondsconsulent geweest bij de

AOb, was ik lid van de lerarenadviesraad en het LOF. Dit alles bij elkaar heeft uiteindelijk geresulteerd in het opzetten van deze cursussen.

EN JIJ, HERKENBAAR?

Ken je dat gevoel dat alles te veel is, dat je zelfs geen energie hebt voor leuke dingen, je je zorgen maakt en je je afvraagt hoe je alles wat je die dag moet doen voor elkaar krijgt? Dat je om niets boos kan worden, uit je slof kan schieten of steeds meer irritatie ondervindt? Dan zou het heel goed kunnen zijn dat je te veel van je zelf hebt gevraagd en je een pas op de plaats moet maken om te zien welke andere keuzes je zou kunnen maken om weer sterk, rustig en gebalanceerd in het leven en dus voor de klas komt te staan.

Het huidige onderwijs vraag zo veel meer dan lesgeven alleen en niet elke startende collega overziet wat het werk allemaal inhoudt. Daarbij is het door de werkdruk, ondanks alle goede voornemens, niet altijd mogelijk de beste begeleiding van collega’s te vragen of krijgen. Ook het op de hoogte zijn van je rechten en plichten, wat de school van jou mag verwachten en van jou verwacht kan daar een belangrijke rol in spelen.

 

Tijdens de cursussen die ik geef gaan we dieper in op verwachtingen, mogelijkheden, keuzes, werkwijze en wat er allemaal speelt in ons prachtige beroep, om meer zicht te krijgen op hoe jij je werk met veel plezier en passie kunt blijven doen.

leve-ons-onderwijs
bottom of page