top of page
onderwijs
leveonsonderwijs

Scholing 'Beter voor de klas'

Max. 6 personen

De scholingsdag 'Beter voor de klas' valt onder scholing die docenten dienen te volgen in het kader van de wet Bio waarvoor gelden zijn vrijgemaakt; elke docent heeft € 600,- te besteden per jaar voor scholing.

 

De dag wordt ingevuld met een uitdagend, afwisselend en zinvol programma waarin stil gestaan wordt bij oorzaak en gevolg, rechten en plichten, tips en vaardigheden die een handvat bieden voor het stevig en gezond voor de klas (blijven) staan.  Daarnaast besteden we aandacht aan wat er van jou, vanuit de school, verwacht mag worden als

docent en wat jij van de school mag verwachten.

Inbegrepen zijn een actief onderdeel waarmee het programma start, koffie/thee, een gezonde lunch, een positieve afsluiting die in het teken staat van rust in de breedste zin van het woord en lidmaatschap van een besloten community (via Facebook).

Het is belangrijk dat de deelnemers zorgen voor prettig zittende kleding en schoenen waarop goed gelopen kan worden.  Aan het eind van de dag is er een maaltijd waaraan iedereen kan deelnemen mits dat van tevoren is aangegeven.

Programma:

9.00 u. - 9.30 u.

Ontvangst met koffie en thee

9.30 u. - 12.45 u. 

Programma deel 1 - Activiteit/Cases/Professionele ruimte

12.45 u. - 13.30 u.

Lunch

13.35 u. 15.25 u.

Programma deel 2 - Cases/Stevig voor de klas/Rechtspositie

15.25 u. - 15.45 u. 

Thee/Koffie pauze

15.45 u. - 17. 00 u.

Afsluiting met  Judith Möller

De kosten van de maaltijd staan los van de scholing en bedragen 15,00 per persoon: dit kan aangegeven worden op het inschrijfformulier hieronder.

 

Kosten incl. thee/koffie en gezonde lunch:  € 375,00 per persoon.

Over te maken aan: 


E.C. van der Horst   

rekeningnummer NL36 ASNB  0785 8164 29  
ovv levenonsonderwijs 2022

KvK : 53174852
BTW nummer: NL09689026B01

Bovenstaande cursussen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

*Bij inschrijving accepteert u de cursusvoorwaarden

Aanmeldingsformulier

Bedankt voor de aanmelding!

bottom of page